Algemeen | Financiën

Algemene uitgangspunten:

1. De bestuurders doen het werk voor de stichting geheel belangeloos.
 
2. Giften zijn voor de begunstigers fiscaal aftrekbaar. De stichting voldoet aan de ANBI wet (algemeen nut beogende instellingen).
 
3. De minimaal verwachte bijdragen per begunstiger is €450,—. Hiervan wordt maximaal €45,— gereserveerd voor bijeenkomsten en excursies. Overige bijdragen komen netto ten gunste van de stichting.
 
4. De kosten bestaan verder alleen maar uit de hoogst noodzakelijke administratiekosten en beheerskosten.
 
5. Uitgaven voor onderhoud van de kerk worden altijd in overleg met het kerkbestuur gedaan. Zie verder bij "wat we zoal deden" en "wat er gepland is te doen.De nog niet gebruikte middelen zullen tijdelijk worden belegd zodanig dat er voor een van de laagste risicofactoren wordt gekozen"

 

Klik hier en download ons financieel jaarverslag 2017 

 

 

De nog niet gebruikte middelen zullen tijdelijk worden belegd zodanig dat ervoor een van de laagste risicofactoren wordt gekozen.

 


Algemeen|Leden en activiteiten|Geschiedenis|Projecten|Contact|Nieuws|Koepelplus
Doel stichting
Beleidsplan
Statuten
Financiën
Kerk
Stichting
Gerealiseerde projecten
Waar we voor sparen

Stichting Vrienden van de Koepelkerk
Heesvenstraat 21
5715 AD Lierop
Tel.: 06-44098691
E-mail: info@vriendenvandekoepelkerk.nl
K.v.K.: 17138875
RSIN: 8148.01.754
Bank Stichting van de Koepelkerk:
IBAN nr: NL55 RBRB0827 7602 80
Bank Koepelplus: IBAN nr: NL08Rabo0128892153