Geschiedenis | kerk

1.Kerkgebouw.

Het ontwerp van de plattelandskathedraal werd getekend door de in 1820 in Keulen geboren architect Weber. De Lieropse kerk moest een plattelandskathedraal worden, zijn laatste ontwerp, wat de kroon op zijn werk moest worden.

Een magistrale kerk had hij samen met pastoor van Dongen voor ogen. Maar de financiële middelen waren een groot probleem. Er is heel wat tijd verstreken voor de kogel (figuurlijk) door de kerk was en de politieke verwikkelingen waren niet allemaal even leuk. Weber was zo handig om de kosten veel te laag in te schatten. De geschatte kosten van 50.000,— gulden werden ver overtroffen en waren uiteindelijk 85.000,— gulden en dat was een zware dobber. Aan de inrichting werd toen nog niet eens gedacht. Op 19 juli 1895 is de kerk ingewijd, zonder inrichting. Met het plaatsen van de kruisweg in 1916, zeg wel 21 jaar later was deze uiteindelijk voltooid.

Tot op heden heeft de kerk zijn authenticiteit behouden ondanks de rituele ontwikkelingen die er zijn geweest. Graag willen we dat zo houden.

Deze beschrijving is een kort overzicht van de geschiedenis van de koepelkerk. Er is o.a. gebruikt gemaakt van een artikel in de Trompetter van vrijdag 26 oktober, 25e jaargang nr. 35. Voor meer informatie en wetenswaardigheden dan kunnen we verwijzen naar o.a. het boek "Lierop 'n beeld van een dorp" uitgegeven door de Rabobank in1989 ( ISBN 90-9003034-4).


Algemeen|Leden en activiteiten|Geschiedenis|Projecten|Contact|Nieuws|Koepelplus
Doel stichting
Beleidsplan
Statuten
Financiën
Kerk
Stichting
Gerealiseerde projecten
Waar we voor sparen

Stichting Vrienden van de Koepelkerk
Heesvenstraat 21
5715 AD Lierop
Tel.: 06-44098691
E-mail: info@vriendenvandekoepelkerk.nl
K.v.K.: 17138875
RSIN: 8148.01.754
Bank Stichting van de Koepelkerk:
IBAN nr: NL55 RBRB0827 7602 80
Bank Koepelplus: IBAN nr: NL08Rabo0128892153