Geschiedenis | stichting

2. Stichting "Vrienden van de Koepelkerk".

Zo rond de laatste eeuwwisseling werd het duidelijk dat de financiën van de parochie erg onder druk komen te staan. Een van de belangrijkste oorzaken is toch het onderhoud. Ook de ontkerkelijking in Lierop is een reden dat de financiële draagkracht van de parochie erg veel afneemt. Het gevolg zal zijn dat in de toekomst het onderhoud van de kerk niet meer gedaan kan worden zoals het zou moeten met alle gevolgen van dien.

Het mooiste en duurste gebouw van Lierop, maar ook het minst gebruikt.

Het meest markante gebouw van Lierop verwaarloosd dat wil niemand. Zowel de overblijvende parochianen als de overige inwoners van Lierop willen dat niet.

Het kerkbestuur moest dus andere financieringsbronnen zien te vinden.

Johan Loomans, Frits Coppelmans, Jos Haerkens en vanuit het kerkbestuur Harrie van Lieshout hebben de koppen bij elkaar gestoken. Een aantal ondernemers werden uitgenodigd om eens te filosoferen hoe de groeiende financiële uitgaven het hoofd geboden konden worden. De belangstelling was groot. Alle aanwezigen waren er van overtuigd een nieuwe weg te moeten bewandelen. Zelfs zo overtuigd dat de infoavond een oprichtingsavond werd van de stichting "Vrienden van de Koepelkerk". De officiële akte hiervoor is 30 augustus 2001 gepasseerd. Overigens hebben we met deze ondernemers ook een heleboel kennis en kunde in huis gehaald.

We zijn gestart met 31 deelnemers en dat is in de loop van de laatste elf jaar uitgegroeid naar 42. Steeds weer blijkt dat er weer nieuwe belangstellenden zijn.

We zijn begonnen met de restauratie van de kruisweg waarna nog diverse projecten volgden. Een overzicht van wat we al ondersteunde en wat ons nog te wachten staat is in het hoofdstuk "Projecten" vermeld.

Om de onderlinge contacten te onderhouden, bij te praten, elkaar beter te leren kennen en de juiste informatie over de zaken te geven houden we in principe twee bijeenkomsten per jaar. In de eerste helft van het kalenderjaar gaan we bij een bedrijf op bezoek als het kan bij een van de bijdragers. Dit vanaf 's middags een uur of vijf tot een uur of acht. Donderdag na Lierop kermis gaan we een dagje weg. Waar naartoe is vaak niet ver weg. Het vervoer kan variëren van autobus tot fiets. Er is veel belangstelling voor deze bijeenkomsten. Wil men meer hierover weten neem dan contact op met een van de bestuursleden.


Algemeen|Leden en activiteiten|Geschiedenis|Projecten|Contact|Nieuws|Koepelplus
Doel stichting
Beleidsplan
Statuten
Financiën
Kerk
Stichting
Gerealiseerde projecten
Waar we voor sparen

Stichting Vrienden van de Koepelkerk
Heesvenstraat 21
5715 AD Lierop
Tel.: 06-44098691
E-mail: info@vriendenvandekoepelkerk.nl
K.v.K.: 17138875
RSIN: 8148.01.754
Bank Stichting van de Koepelkerk:
IBAN nr: NL55 RBRB0827 7602 80
Bank Koepelplus: IBAN nr: NL08Rabo0128892153