Wat realiseerde we al?

Onderwerp Jaartal Bedrag
Restauratie van de geschilderde Kruiswegpanelen in de kerk. 2004 € 16.541
1 Restauratie van de trapopgang naar de sacristie 2003
2 Aanbrengen en inrichten van de keuken- en toiletgroep 2003
3 Doopkapel veranderd in Mariakapel 2003
Totaal bijdragen 2003 € 9.560
Financiele bijdrage aan de vernieuwing van de verwarming in de kerk (50%). 2006 € 27.842,50

Bijdrage totaal tot 2013 € 53.943,50

Algemeen|Leden en activiteiten|Geschiedenis|Projecten|Contact|Nieuws|Koepelplus
Doel stichting
Beleidsplan
Statuten
Financiën
Kerk
Stichting
Gerealiseerde projecten
Waar we voor sparen

Stichting Vrienden van de Koepelkerk
Heesvenstraat 21
5715 AD Lierop
Tel.: 06-44098691
E-mail: info@vriendenvandekoepelkerk.nl
K.v.K.: 17138875
RSIN: 8148.01.754
Bank Stichting van de Koepelkerk:
IBAN nr: NL55 RBRB0827 7602 80
Bank Koepelplus: IBAN nr: NL08Rabo0128892153