Waar we nog voor sparen

Onderwerp Jaartal Bedrag
Voegwerk torens 2015 € 200.000
Opknappen triompf kruis 2015 PM
Klokkenstoel. IJzeren vervangen door houten 2016 PM
Leiendaken 2018 veel
Nieuwe koepel 2030 veel
Alles wat tussendoor noodzakelijk Vanaf heden ????

Algemeen|Leden en activiteiten|Geschiedenis|Projecten|Contact|Nieuws|Koepelplus
Doel stichting
Beleidsplan
Statuten
Financiën
Kerk
Stichting
Gerealiseerde projecten
Waar we voor sparen

Stichting Vrienden van de Koepelkerk
Heesvenstraat 21
5715 AD Lierop
Tel.: 06-44098691
E-mail: info@vriendenvandekoepelkerk.nl
K.v.K.: 17138875
RSIN: 8148.01.754
Bank Stichting van de Koepelkerk:
IBAN nr: NL55 RBRB0827 7602 80
Bank Koepelplus: IBAN nr: NL08Rabo0128892153