Laatste nieuws en agenda

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NIEUWSBRIEF 11
27 mei 2015.
 
Rondleidingen:
De avonden worden weer wat langer en het weer neemt zomerse allures aan dus tijd om weer enkele rondleidingen te organiseren. Heb je belangstelling hiervoor laat het even weten dan proberen we weer enkele groepen te organiseren. Info@vriendenvandekoepelkerk

 

 

NIEUWSBRIEF 10

27 mei 2015.

Vrijdag 19 juni hebben we ons jaarlijks bedrijfsbezoek. Dit jaar worden we om 19.30 uur verwacht op het Veterinair Centrum Someren, gelegen Slievenstraat 16. We gaan met eigen vervoer.

We worden daar ontvangen door Peter van Oijen en Sandra de Vreede. Het programma gaat over moderne diergeneeskunde in de huidige tijd en verder over alles wat dit centrum te bieden heeft.

In verband met de organisatie van deze avond vragen wij onze vrienden zich vooraf aan te melden (info@vriendenvandekoepelkerk.nl).

Mensen met belangstelling voor de Vrienden van de Koepelkerk kunnen contact opnemen via het gegeven mailadres of zie  verder deze site.

27 mei 2015.

 

NIEUWSBRIEF 8

 

december 2014

LS,

Einde van deze week zullen onze leden weer een uitnodiging ontvangen voor een bijeenkomst op:

Dinsdag 16 december om 20.00 uur in “Herberghe De Coeckepanne”.

Op deze avond zullen aan de orde komen:

  • De noodzakelijke onderwerpen die we statutair verplicht zijn te behandelen zoals, financieelverslag met kascontrole, jaarverslag etc.
  • Aktualiteiten en mededelingen o.a. informatie over de koepelkerk.
  • Rondvraag.

Met medewerking van Jan van Lieshout van Advertize kunnen we nu ook beeldverslagen geven van onze activiteiten.

Voor een en ander zie sitea en siteb

Mvrgr

Harrie van Lieshout

 
 
NIEUWSBRIEF 7 26 augustus 2014
 
Lierop 25 augustus 2014.
Info voor onze leden.
 
Onderwerp: Uitnodiging dagactiviteit donderdag 18 september 2014.
 
 
Op donderdag 18 september gaan we weer een dagje weg. We blijven binnen de Lierops grenzen. Zorg wel voor eigen vervoer. Met de fiets en lopend kunnen we komen waar we willen zijn.
Een huifkar voor maximaal16 personen zal aanwezig zijn voor voor hen die niet kunnen of niet graag fietsen of lopen. Denk aan goede wandelschoenen en bij slecht weer aan een paraplu. 
Alles is verzorgd en geregeld. Behalve een goed humeur hoeft u niets mee te brengen.
Ook uw partner wordt voor dit uitstapje van harte uitgenodigd.
 
Het programma heeft als thema “Natuur historie recreatie” en is als volgt:
 
10.00 uur Verzamelen bij Herberghe de Coeckepanne.
10.30 uur Vertrek (met de fiets) naar Moorsel. Op bezoek bij Roald waar uitleg wordt gegeven over de te bezoeken locaties.
12.00 uur Lunch. 
13.00 uur Bezoek onderduikerskamp, Beuven en Gemeente bossen.
18.00 uur Eten en gezellig samen zijn bij Nelly van Oosterhout.
20.00 uur Afsluiting.
.
Bij super slecht weer hebben we een goed alternatief voorhanden.
 
I.v.m. reserveringen opgave z.s.m. doch uiterlijk 10 september.
Is fietsen of wandelen een probleem dan is er alternatief vervoer (huifkar).
 
U kunt zich opgeven per e-mail info@vriendenvandekoepelkerk.nl  . 
Opgeven aantal personen en of je gebruik wil maken van de huifkar.
Voor verdere informatie Johan Loomans 06-53377990  of Harrie van Lieshout 06-12275537.
 
Met vriendelijke groet,
Harrie van Lieshout
 
 
NIEUWSBRIEF 6 augustus 2014
Belangrijke mededeling!!!!!!!
 
Datum uitstapje september 2014.
Wegens personele en organisatorische problemen moeten wij dit jaar helaas afwijken van de al dertien jaar vaststaande dag voor ons jaarlijkse uitstapje.
De derde donderdag in september wordt dit jaar bij uitzondering  verplaatst naar 18 september, de tweede donderdag in september, 
Het bestuur is zich bewust dat er nu bij u een agenderingsprobleem kan zijn en vraagt daarom begrip voor het genomen besluit.
Overigens voor donderdag 18 september is een leuk programma in de maak.
Het zal een dag worden van cultuur, natuur, historie en gezellig samen zijn.
DUS DONDERDAG 18 SEPTEMBER 
Eind augustus begin september zullen de persoonlijke uitnodigingen worden verstuurd.
 
 
NIEUWSBRIEF 12 mei 2014
 
Lierop 10 mei 2014.
 
Onderwerp: Uitnodiging activiteit zaterdag 31 mei. Kenmerk: 31 mei 2014
 
 
Hierbij nodigen wij u en uw partner uit voor een bijeenkomst op zaterdag 31 mei.
Op deze dag heeft schutterij Sint Antonius Abt een dienstenveiling waarvan het netto resultaat ten goede komt aan de vrienden van de koepelkerk. Het netto resultaat zal door ons worden gebruikt om het “Triomfkruis” te restaureren. Dus onze betrokkenheid is erg groot.
 
Van de accommodatie nodig voor die dag maken wij graag gebruik om onze voorjaarsactiviteit te verwezenlijken.
 
Om 18.15 uur worden bij Henry en Petra Kuijpers Heesvenstraat 21 verwacht.
Na een kop koffie gaan we naar het feestterrein, door het poortje, voor een wedstrijdje schieten met de kruisboog.
Voor de niet schutters hebben we iets anders in de aanbieding.
Om ongeveer 19.30 uur willen we ons gezamenlijk optrekken beëindigen want om exact 20.00 uur begint de dienstenveiling.
U hoeft dan nog niet naar huis, mag wel, want u bent van harte welkom als gast in de feesttent bij de dienstenveiling.
 
Om de receptie van de schutterij en onze activiteit gescheiden te houden is er voor ons parkeerruimte op het erf bij Henry en Petra. 
Op het terrein wordt van alles aangeboden voor de inwendige mens.
 
Wij vragen u tijdig aanwezig te zijn op de aangegeven locatie zodat we op tijd kunnen beginnen
 
U Hoeft zich niet aan te melden, maar houdt er rekening mee dat u geen belherinnering krijgt. Dus even uw agenda bijwerken. Deze brief staat ook op onze site, klik hier.
 
Tot ziens op zaterdag 31 mei.
 
Harrie van Lieshout.
info@vriendenvandekoepelkerk.nl 
 
Vrienden van de koepelkerk
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
NIEUWSBRIEF 1 mei 2014
Op zaterdag 31 mei om 20.00 uur wordt er een dienstenveiling georganiseerd door schutterij Sint Antonius Abt Lierop aan de Heesvenstraat. De netto baten zijn voor de “Stichting Vrienden van de Koepelkerk” . Deze baten zullen worden aangewend voor onderhoud en reparatie van het “triomfkruis”. Omdat het ook ons aangaat worden ook wij hiervoor uitgenodigd. Zij die nog leuke diensten in petto hebben verzoeken wij contact op te nemen met Jan Bekx, Offermansstraat 29 of j.bekx@bibliotheekdommeldal.nl
 
Voorjaarsbijeenkomst.
Deze bijeenkomst organiseren wij ook op 31mei vanaf een uur of zes tot half acht. Wij kunnen dan gebruik maken van de accommodatie en de wedstrijdelementen door de schutterij aangeboden.  In uw agenda kunt u dit al invullen.
Het is de bedoeling dat we in ieder geval met de kruisboog gaan schieten. Voor hen die daar geen belangstelling voor hebben, hebben we een ander vermaak.
Over deze bijeenkomst wordt u nog nader geïnformeerd. 
Najaarsuitstapje.
U kunt vast agenderen, eerste donderdag na Lierop kermis, 25 september. 

Algemeen|Leden en activiteiten|Geschiedenis|Projecten|Contact|Nieuws|Koepelplus
Doel stichting
Beleidsplan
Statuten
Financiën
Kerk
Stichting
Gerealiseerde projecten
Waar we voor sparen

Stichting Vrienden van de Koepelkerk
Heesvenstraat 21
5715 AD Lierop
Tel.: 06-44098691
E-mail: info@vriendenvandekoepelkerk.nl
K.v.K.: 17138875
RSIN: 8148.01.754
Bank Stichting van de Koepelkerk:
IBAN nr: NL55 RBRB0827 7602 80
Bank Koepelplus: IBAN nr: NL08Rabo0128892153