Koepelplus

Nieuwsbrief no1. 14 april 2014

De koepelkerk is onlosmakelijk verbonden met Lierop. Zonder koepelkerk
geen Lierop, hoor je mensen wel zeggen. De machtige koepel bepaalt al van verre het silhouet
van ons dorp; het is letterlijk baken en middelpunt.
De inwoners zijn trots op het gebouw met omgeving en voelen zich er mee verbonden!
 
Om deze verbondenheid daadwerkelijk te tonen is in 2012 het idee ontstaan “Koepelplus” op
te richten. Bij de oprichting was Koepelplus gelieerd aan het toenmalige dorpsblad de Koepel.
Vanaf 1 januari 2014 is Koepelplus een deelactiviteit van de Stichting Vrienden van de Koepelkerk.
Koepelplus heeft hetzelfde doel als de Vrienden: het behoud van onze prachtige koepelkerk!
Koepelplus streeft er naar zo veel mogelijk mensen deelnemer te maken. We laten daarmee zien
dat de doelstelling van de Vrienden van de Koepelkerk breed gedragen wordt in ons dorp.
 
Door zich aan te melden betalen de deelnemers jaarlijks een bijdrage. De bijdragen zijn bestemd
voor het onderhoud van het gebouw en de inrichting.
Koepelplus heeft de volgende kenmerken:
Iedereen kan zich vrijwillig aanmelden
Deelnemers betalen € 50,- per jaar (meer mag ook).
De bijdrage wordt jaarlijks per automatische incasso voldaan.
Tot opzegging blijft men deelnemer.
De bijdrage wordt enkel besteed aan het onderhoud van het kerkgebouw, er worden geen
        kosten in mindering gebracht.
Besteding van de bijdrage vindt plaats door het bestuur in afstemming met het kerkbestuur.
 
Voor nadere informatie kan men contact opnemen met
Wim Steenbakkers, de Wertstraat 3, Lierop. Tel. 0492-331465
 
 
 
 
   
   
   

 


Algemeen|Leden en activiteiten|Geschiedenis|Projecten|Contact|Nieuws|Koepelplus
Doel stichting
Beleidsplan
Statuten
Financiën
Kerk
Stichting
Gerealiseerde projecten
Waar we voor sparen

Stichting Vrienden van de Koepelkerk
Heesvenstraat 21
5715 AD Lierop
Tel.: 06-44098691
E-mail: info@vriendenvandekoepelkerk.nl
K.v.K.: 17138875
RSIN: 8148.01.754
Bank Stichting van de Koepelkerk:
IBAN nr: NL55 RBRB0827 7602 80
Bank Koepelplus: IBAN nr: NL08Rabo0128892153