Algemeen | Doel van de stichting

Doel van de stichting : (Kenmerk: 311112 Doel van de stichting)

Financiële of andere steun verlenen voor het in stand houden, onderhouden en restaureren van het rijksmonument "de Koepelkerk" in Lierop. Het betreft hier het exterieur alsook wat de interieur delen aangaat, zoals preekstoel, kruisweg, Mariakapel enzovoorts. Het doel zal in nauwe samenwerking samen met het kerkbestuur worden nagestreefd.

foto Peter van Schalen.          

 


Algemeen|Leden en activiteiten|Geschiedenis|Projecten|Contact|Nieuws|Koepelplus
Doel stichting
Beleidsplan
Statuten
Financiën
Kerk
Stichting
Gerealiseerde projecten
Waar we voor sparen

Stichting Vrienden van de Koepelkerk
Heesvenstraat 21
5715 AD Lierop
Tel.: 06-44098691
E-mail: info@vriendenvandekoepelkerk.nl
K.v.K.: 17138875
RSIN: 8148.01.754
Bank Stichting van de Koepelkerk:
IBAN nr: NL55 RBRB0827 7602 80
Bank Koepelplus: IBAN nr: NL08Rabo0128892153