Algemeen | Beleidsplan

Samen met het kerkbestuur het genoemde doel nastreven. Rekening houdend met de onder financiën genoemde werkwijze. Dit alles voor de projecten genoemd onder “waar sparen we voor”, hierbij rekening houdend met incidentele projecten die geen uitstel dulden. Monumentenwacht Noord-Brabant doet jaarlijks een onderzoek naar de conditie van het gebouw en maakt hiervan een rapportage. Dit verslag wordt gebruikt voor te bepalen welk onderhoud het meest urgent is.

 

Algemeen|Leden en activiteiten|Geschiedenis|Projecten|Contact|Nieuws|Koepelplus
Doel stichting
Beleidsplan
Statuten
Financiën
Kerk
Stichting
Gerealiseerde projecten
Waar we voor sparen

Stichting Vrienden van de Koepelkerk
Heesvenstraat 21
5715 AD Lierop
Tel.: 06-44098691
E-mail: info@vriendenvandekoepelkerk.nl
K.v.K.: 17138875
RSIN: 8148.01.754
Bank Stichting van de Koepelkerk:
IBAN nr: NL55 RBRB0827 7602 80
Bank Koepelplus: IBAN nr: NL08Rabo0128892153